పిట్స్ బర్గ్ లో ఉంటున్న గిరి నర్రా గారి జన్మదినం నేడు. ఈ సందర్భంగా వారు పిల్లలకు స్పెషల్ మీల్స్ స్పాన్సర్ చేసారు. అయితే ఇది నిన్న చేసాము. ఈరోజు మరో బర్త్ డే ఉండటం వల్ల మీల్స్ నిన్ననే పెట్టించాము. గిరి గారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము 


 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers