అనంతపురానికి చెందిన సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్లు బ్యాల్ల కిరణ్ కుమార్ మరియు శ్రీమతి సునీత గార్ల కుమారుడు లక్షిత్ శ్రీరాం మొదటి పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా వారు జీవనికి 10,000/- విరాళం ఇచ్చారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers