అమెరికాలో ఉంటున్న షిరిడి సాయి భక్తులు 18,460/- శ్రీమతి ప్రవీణ మరియు శ్రీ సతీష్ గార్ల కుమార్తె సరయూ, అమెరికా 7,100/- విరాళం అందించారు. అట్లూరి భవాని చారిటబుల్ ట్రస్ట్, గుడివాడ వారి ద్వారా ఈ విరాళం అందింది. వీరందరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.Expenditure for Girl's Dormitory
MARCH - 2014 - 1,18,870/-
APRIL    - 2014 - 2,09,050/-
Total ................... 3,27,920/-

3150    - 3.5.14 - labor
7900    - 3.5.14 - mason labor

11000  - 4.5.14 - sand
5000    - 4.5.14 - iron windows
240      - 4.5.14 - labor
6850    - 6.5.14 - iron
2100    - 10.5.14 - labor
1400    - 12.5.14 - rod benders
3600    - 12.5.14 - mason labor - 41,240/-


Total - 3,69,160

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers