కౌషిక్ గట్టు మరియు నవ్య దుద్దిళ్ళ గార్ల వివాహం నేడు. ఈ సందర్భంగా వారి సోదరుడు వినీల్ గట్టు గారు 5000/- విరాళం అందించారు. పిల్లల తరఫున వీరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. కొత్త దంపతుల జీవితం ఆయురారోగ్యాలతో సుఖసంతోషాలతో సాగాలని జీవని కుటుంబం తరఫున కోరుకుంటున్నాము.  Expenditure for Girl's Dormitory
MARCH - 2014 - 1,18,870/-
APRIL    - 2014 - 2,09,050/-
 
Total .... 3,27,920/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers