సౌదీలో ఉంటున్న శ్రీ నాగశేఖర్ చందగాని మరియు శ్రీమతి అనిత గార్ల కుమారుడు రామనాగ సంజయ్ పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా వారు జీవనికి 5000/- విరాళం అందించారు. పిల్లల తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.


Expenditure for Girl's Dormitory
MARCH - 2014 - 1,18,870/-
APRIL    - 2014 - 2,09,050/-
Total .... 3,27,920/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers