మిత్రులారా తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలు ఎవరైనా మీదృష్టిలోకి వస్తే దయచేసి తెల్పండి. పిల్లలు 5-7 సంవత్సరాల మధ్య వయసు వారై ఉండాలి. వారు జీవితంలో స్థిరపడేవరకు జీవని బాధ్యత వహిస్తుంది. వివరాలకు 9440547123 ఫోన్‌కు సంప్రదించవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు ...


www.jeevanianantapur.com
https://www.facebook.com/jeevani.sv


 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers