అమెరికాలో ఉంటున్న మిత్రుడు శ్రీ.వరప్రసాద్ మరియు వారి శ్రీమతి రూప గారు అన్నదానం కోసం విరాళం అందించారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.  మంత్లీ డోనేషన్స్
శ్రీ శరత్ చల్లా  - 500/-
శ్రీ సి.సి.ఉదయభాస్కర్ రెడ్డి - 1000/-
అట్లూరి భవాని చారిటబుల్ ట్రస్ట్ - 5000/- Expenditure for Girls Dormitory

MARCH - 2014 - 1,18,870/-
APRIL - 2014 - 2,09,050/-
MAY - 2014 - 2,98,860/-
JUNE - 2014 - 64,830/-

JULY - 2014 - 2,25,787/-

AUGUST - 2014

11000 - 2.8.14 - mason labor 

TOTAL - 9,28,397/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers