శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ శ్రీ సుబ్బారెడ్డిగారు 10,000/- విరాళం అందించారు. అలాగే కళాశాల సి.ఇ.ఒ కర్ణా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తాము తమ మిత్రుల తరఫున 10,000/- విరాళం ఇచ్చారు. జగన్ గారు ప్రతినెలా 2000/- విరాళం ఇస్తున్నారు. వారి మిత్రులు శిరీష గారు 2000/- పద్మనాభరెడ్డి గారు 1000/- చొప్పున ప్రతి నెలా పంపుతున్నారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు. ఈ అవకాశం కల్పించిన కరస్పాండెంట్ సాంబశివారెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. 


Expenditure for Girls Dormitory

MARCH - 2014 - 1,18,870/-
APRIL - 2014 - 2,09,050/-
MAY - 2014 - 2,98,860/-
JUNE - 2014 - 64,830/-
JULY - 2014 - 2,25,787/- 9,17,397/-

AUGUST - 2014

11000 - 2.8.14 - mason labor 
900 - 4.8.14 - electrician labor 9,29,297/-
7350 - 6.8.14 - paints
10300 - 9.8.14 - mason labor
300 - 10.8.14 - rod bender labor 
1120 - 11.8.14 - labor

TOTAL - 9,48,367/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers