స్వర్గీయ లక్ష్మిదేవిగారి స్మృతిలో వారి కుమార్తె హేమలత( ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్, ఇండియన్ ఓవర్‌సీస్ బ్యాంక్ )వారి అల్లుడు శ్రీ సత్యనారాయణ ( ఇ.ఎస్.ఎం, రైల్వేశాఖ, కర్నూలు ) స్పెషల్ మీల్స్ స్పాన్సర్ చేసారు. లక్ష్మిదేవి గారి ఆత్మశాంతికై పిల్లల తరఫున ప్రార్థిస్తున్నాము. హేమలత మరియు సత్యనారాయణ దంపతులు రెండునెలల కిందట 5000/- విరాళం ఇచ్చారు.

అనంతపురంలోని చిరంజీవిరెడ్డి ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థినులు ప్రసన్న, తనూజ, భార్గవి, రూపసాయి, చంద్రకళ గార్లు నిన్న జీవనిని సందర్శించారు. వారు పిల్లలతో చాలాసేపు ఆటపాటలతో గడిపారు. చాపలు, నోటుపుస్తకాలు, పెన్నులు తదితర సామగ్రి విరాళంగా ఇచ్చారు. వీరందరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. expenditure for Girls Dormitory

MARCH - 2014 - 1,18,870/-
APRIL - 2014 - 2,09,050/-
MAY - 2014 - 2,98,860/-
JUNE - 2014 - 64,830/-
JULY - 2014 - 2,25,787/- 9,17,397/-

AUGUST - 2014

11000 - 2.8.14 - mason labor 
900 - 4.8.14 - electrician labor
7350 - 6.8.14 - paints
10300 - 9.8.14 - mason labor
300 - 10.8.14 - rod bender labor 
1120 - 11.8.14 - labor
7400 - 14.8.14 - electrical material 
3700 - 16.8.14 - bricks
8500 - 16.8.14 - mason labor
2400 - 16.8.14 - painter labor 52,970/-
1300 - 17.8.14 - bricks
1000 - 18.8.14 - white wash 57,570/-
1200 - 22.8.14 - electrical material
1500 - 22.8.14 - electrical labor 60,270/-
2600 - 23.8.14 - mason labor
1500 - 23.8.14 - painter labor
3200 - 25.8.14 - cement 67,570/-
23,600 - 26.8.14 - cement 91,170/-
700 - 27.8.14 - iron labor
25,952 - 30.8.14 - plumbing material 
2300 - 30.8.14 - painting labor
4180 - 30.8.14 - mason labor 1,22,002/-


TOTAL - 10,32,399/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers