ఈ నెల నుంచి జీవని విద్యాలయం ప్రారంభం కానుంది. ఆర్థిక సంబంధమైన విషయాల్లో జీవని, జీవని విద్యాలయం వేరని దయచేసి గమనించగలరు.

జీవని స్టాఫ్
నంజమ్మ - హాస్టల్, మెస్ నిర్వహణ - జీతం లేదు
ట్యూటర్లు - గణితం, ఇంగ్లీష్ - 3000/- ఒక్కొకరికి ఇంకా నియామకం జరగలేదు
లీలావతి - కుక్ - 3000/-
లక్ష్మిదేవి - ఆయా- 2500/-
ఈశ్వర రెడ్డి - పశుపోషణ, తోటపని - 3500/-
నల్లమ్మ - బాత్రూం క్లీనింగ్ - 1500/-
మొత్తం - 10,500/- + 6000/- ( ట్యూటర్లు )

జీవని విద్యాలయం
సునంద - కరస్పాండెంట్ - జీతం లేదు
టీచర్లు - శ్రీవాణి,శ్వేత,శ్రీవిద్య,స్రవంతి,శకుంతల - ఒక్కక్కరికి 5000/-
రాజు - పి.ఇ.టి మరియు ఆఫీస్ వర్క్ - 3000/-
అనంతమ్మ - ఆయా - 2500/-
మొత్తం - 30,500/- 


DAILY BALANCE SHEET - JUNE 2013
BALANCE AS ON 31-5-2013   22,100/-


01-6-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- DRAWN FROM SBI 25,000/-  57,100/-
02-6-13- expenditure staff salaries 10,500/- rice + grocery 20,350/- vegetables 2100/- 24,150/-
03-6-13- expenditure bathroom cleaning material 3075/- dobhi 500/- others 250/- 20,325/-
04-6-13- expenditure ata+grocery 1800/- 18,525/-
05-6-13-
06-6-13-
07-6-13-
08-6-13-
09-6-13-
10-6-13-
11-6-13-
12-6-13-
13-6-13-
14-6-13-
15-6-13-
16-6-13-
17-6-13-
18-6-13-
19-6-13-
20-6-13-
21-6-13-
22-6-13-
23-6-13-
24-6-13-
25-6-13-
26-6-13-
27-6-13-
28-6-13-
29-6-13-
30-6-13-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers