జీవనిని తరచుగా సందర్శించే బ్లాగర్లలో శేఖర్ ఒకరు.  http://meethosekhar.blogspot.in/https://www.facebook.com/sekhargunturu  ఆయనతో పాటు గణేష్ కూడా ఈసారి జీవనికి వచ్చారు. గణేష్ social work, MA చేస్తున్నారు. ఇద్దరూ శనివారం సాయంత్రం నుంచి పూర్తిగా పిల్లలతో మమేకం అయ్యారు. ఎన్నెన్నో ఆటలు ఆడించారు, పజిల్స్ పెట్టారు. చెస్ ఎలా ఆడాలో క్లాసులు చెప్పారు. విపాసన ధ్యానం చేయించారు. అన్నట్టు శేఖర్ మైసూరు నుంచి వస్తూ అసలు మైసూరు పాకం తెచ్చారు. మైసూర్ పాకం కనుగొన్న వంశస్థుల షాప్ నుంచి తీసుకొచ్చారు. ఆ స్వీటును వారి స్నేహితులు స్పాన్సర్ చేసారని చెప్పారు. అందరికీ జీవని తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము
చివరగా తిరుగు ప్రయాణం అయిన శేఖర్ ఈసారి ట్రిప్ చాలా ఆనందంగా గడిచింది పిల్లలు బాగా కలిసిపోయారు అని చెప్పారు. పిల్లలు కనిపించకుండా వెళ్ళాలి అనిపిస్తోంది. వారికి బై చెప్పాలంటే బాధగా ఉంది అన్నారు.మంచి ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా అయిన శేఖర్ గారి కెమెరా నుంచి జాలువారిన కొన్ని ఆణిముత్యాలు....
ఇక శేఖర్ ముచ్చటపడిన ఫోటో ఇది
DAILY BALANCE SHEET - JUNE 2013
BALANCE AS ON 31-5-2013   22,100/-
01-6-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- DRAWN FROM SBI 25,000/-  57,100/-
02-6-13- expenditure staff salaries 10,500/- rice + grocery 20,350/- vegetables 2100/- 24,150/-
03-6-13- expenditure bathroom cleaning material 3075/- dobhi 500/- others 250/- 20,325/-
04-6-13- expenditure ata+grocery 1800/- 18,525/-
05-6-13- expenditure milk 4750/- rice ( low quality ) 3000/-  10,775/-
06-6-13- BHASKAR 1000/- SEKHAR 600/- 12,375/-
07-6-13- NIL
08-6-13- NIL
09-6-13- NIL
10-6-13- expenditure gas 1800/- 10,575/-
11-6-13- expenditure fodder labor and transport 3000/- note books etc 6000/- 1575/- 
12-6-13- SRIT STAFF donation 12,750/- GANESH 200/- 14,525/-
13-6-13- expenditure dhobi 500/- gas 1800/- 12,225/-
14-6-13- expenditure school bags 2500/- 9,725/-
15-6-13- UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 10,025/-
16-6-13- expenditure vegetables 1600/- 8,425/-
17-6-13- expenditure dobhi 500/- 7,925/-
18-6-13-
19-6-13-
20-6-13-
21-6-13-
22-6-13-
23-6-13-
24-6-13-
25-6-13-
26-6-13-
27-6-13-
28-6-13-
29-6-13-
30-6-13-

on
categories: | edit post

1 Responses to జీవని పిల్లలకు బై చెప్పాలంటే బాధగా ఉంది : బ్లాగర్ శేఖర్

  1. Sekhar G Says:
  2. ప్రసాద్ గారు ఈ ట్రిప్ ఎప్పుడు ఇవ్వనంత ఆనందం కలిగించింది.
    మీకందరికీ మా మిత్రుల తరుపున ధన్యవాదాలు :)

     

Blog Archive

Followers