గుంటూరుకు చెందిన విశ్రాంత ప్రభుత్వ ఉద్యోగి రత్నకుమారి గారు జీవనికి విరాళం అందించారు. వీరికి జీవనిని పరిచయం చేసింది నిర్మలాదేవి గారు ( జీవని ముఖ్య కార్యకర్తల్లో ఒకరు ) వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.DAILY BALANCE SHEET

http://www.jeevanianantapur.com/dailybalance.php?year=2013&month=9&submit=Submit#

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers