అనంతపురం - తాడిపత్రి రహదారి నిర్మాణంలో ఉన్నందువల్ల బ్రాడ్ బ్యాండ్ వారం రోజులుగా లేదు. ఫోన్ తో నెట్టుకొస్తున్నాము. నెట్ రావడానికి మరికొన్ని రోజులు పట్టవచ్చు. జీవని కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ ధన్యవాదాలు


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers