చెన్నైలో ఉంటున్న శ్రీ మురళి మరియు శ్రీమతి నిరుపమ గార్ల కుమారుడు శుభాకర్ జన్మదినం నేడు. ఈ సందర్భంగా వారు జీవని పిల్లలకు స్పెషల్ మీల్ స్పాన్సర్ చేసారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.  పిల్లల తరఫున శుభాకర్ కు శుభాకాంక్షలు. http://www.jeevanianantapur.com/dailybalance.php

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers