మిత్రులారా జీవనిలో వివిధ రకాల స్పాన్సర్ కు అయ్యే ఖర్చు కింద తెలియపరుస్తున్నాము.
స్పెషల్ మీల్స్: బెల్లం పాయసం / కేసరీ బాత్, కలర్ రైస్, కుర్మా, అన్నం, పప్పు, రసం, పెరుగు పండు : 2000/-
స్వీటు హోలిగ పెట్టాలి అనుకుంటే: 1000/- అదనం
పుట్టినరోజు కేక్: 2 కిలోలు  - 440/-

ఒకరోజు మొత్తం సాధారణ భోజనం: 2000/-

పాలు నెలకు: 4500 - 5000/-

గుడ్లు : వారానికి ఒకసారి - 200/-

అరటిపండు : వారానికి రెండుసార్లు - 100 - 150/- ( ఒకసారికి )

ఒక అబ్బాయి / అమ్మాయికి ఖర్చు : సంవత్సరానికి  20,000/-
ఇందులో హాస్టల్ ఖర్చు 12,000/- మిగతా 8000/- స్కూల్ ఫీజు, వైద్య అవసరాలు ఇతరత్రా...

ధన్యవాదాలు

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers