దోహాలో ఉంటున్న శ్రీ బుక్కపట్నం రమేష్ మరియు శ్రీమతి ఆషాలత గార్ల కుమారుడు వెంకట నితిన్ బర్త్ డే నేడు. ఈ సందర్భంగా వారు పిల్లలకు స్పెషల్ మీల్స్ స్పాన్సర్ చేసారు.  వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.
on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers