వర్ధు వెంకటేశ్వర్లు గారు జీవనికి 6200/- విరాళం అందించారు. వారు బెంగళూరులో అసోసియేట్ కన్సల్టెంట్ గా క్యాప్ జెమినిలో పనిచేస్తున్నారు. పిల్లల తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 

for daily balance sheet pl visit  http://www.jeevanianantapur.com/dailybalance.php

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers