పీలేరులో ఉంటున్న సిబ్బల తక్షీల్ జన్మదినం నేడు. ఈ సందర్భంగా తక్షీల్ నాన్న మహేష్ గారు 5000/- విరాళం అందించారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers