చెన్నైలో ఉంటున్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు తమ పాప మైథిలి పుట్టినరోజు సందర్భంగా జీవనికి 5000/- విరాళం అందించారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. To view daily balance sheet: 
http://www.jeevanianantapur.com/dailybalance.php

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers