మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు జీవని కుటుంబం తరఫున సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. మీకు ఆయురారోగ్యాలు సంతోషాలు కలగాలని కోరుకుంటున్నాము.

నెట్ కనెక్షన్ ఉంటుందో ఊడుతుందో తెలీక ముందుగానే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాము, ధన్యవాదాలు .  on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers