పిట్స్‌బర్గ్‌లో ఉంటున్న శ్రీ మనోజ్ నందమూరి శ్రీమతి హేమా నందమూరి, వారి కుమార్తె నేహా నందమూరి గార్లు బాలికల డార్మిటరీకి విరాళం అందించారు. అట్లూరి భవాని చారిటబుల్ ట్రస్ట్ గుడివాడ వారి ద్వారా విరాళం అందింది. ఇందుకు సహకరించినవారు గిరి నర్రా గారు. వీరందరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.  Expenditure for Girl's Dormitory

2700  - 15.3.14 - stones
2350  - 16.3.14 - JCB rent
960    - 17.3.14 - labor for shaping pits
480    - 18.3.14 - labor for shaping pits
790    - 19.3.14 - labor for shaping pits
14840- 20.3.14 - steel purchage
2350  - 21.3.14 - stones

24470 - total 


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers