అమెరికాలో ఉంటున్న శ్రీ క్షితిజ్ బప్న, శ్రీమతి యషిక బప్న బాలికల డార్మిటరీకి విరాళం అందించారు. వారి స్వరాష్ట్రం రాజస్థాన్. వారికి జీవనిని పరిచయం చేసి విరాళం అందించినవారు అట్లూరి భవాని చారిటబుల్ ట్రస్ట్ గుడివాడ వారు. వీరందరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

On behalf of JEEVANI children we thank Mr.Kshitij Bapna and Mrs.Yashika bapna, US for donating 6500/- to girl's dormitory construction.
ఈ వ్యక్తి జీవని కార్యదర్శి సాంబశివారెడ్డి గారి సోదరులు శేషు గారు. జీవని ఆశ్రమం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఈయన అందిస్తున్న సహకారం మాటల్లో చెప్పలేనిది. చిన్న విషయానికి పెద్ద విషయానికి శేషు అన్న ఉండాల్సిందే.  ఆయనకు ధన్యవాదాలు. Expenditure for Girl's Dormitory

2700  - 15.3.14 - stones
2350  - 16.3.14 - JCB rent
960    - 17.3.14 - labor for shaping pits
480    - 18.3.14 - labor for shaping pits
790    - 19.3.14 - labor for shaping pits
14840- 20.3.14 - steel purchage
2350  - 21.3.14 - stones

24470 - total
 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers