కొందరు దాతలు పంపే విరాళం మమ్మల్ని కదిలిస్తుంది. వారికి ఎలా ధన్యవాదాలు చెప్పాలో అర్థం కాదు. వెబ్‌లోకంలో సాహితీ ప్రియులకు కౌముది పత్రిక గురించి ప్రత్యేకించి పరిచయం అవసరం లేదు. ( శ్రీ కిరణ్ ప్రభ గారు, శ్రీమతి కాంతి కిరణ్ గారు ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా కేవలం తెలుగు సాహిత్యం మీద అభిమానంతో గత ఆరేళ్ళ నుంచీ కౌముది మాస పత్రికని వెలువరిస్తూ సాహితీసేవ చేస్తున్నారు. http://www.koumudi.net )

కౌముది కో ఎడిటర్ కాంతిగారు జనవరి 30న జీవని అకౌంటు వివరాలు అడిగారు. వారు గత సంవత్సరం కూడా విరాళం ఇచ్చారు. మరో రెండురోజులకు వారి నాన్నకు సీరియస్‌గా ఉందని, నాన్నగారి ఆరోగ్యం కుదుటపడ్డాక విరాళం పంపుతామని మెయిల్ చేసారు. నాన్నగారి ఆరోగ్యం కుదుటపడాలని కోరుకుంటూ నేను సమాధానం ఇచ్చాను.

మార్చి 13న 10,000/- విరాళం పంపినట్లు మెయిల్ చేసారు. నాన్నగారి ఆరోగ్యం మెరుగయింది అంటూనే మరో దుర్వార్త చెప్పారు. వారి సమీప బంధువు ఒకాయన చనిపోయారని, ఆయనే గత సంవత్సరం జీవని విరాళాన్ని బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసింది అని. వారి కుటుంబానికి ఆయన చాలా చాలా ఆప్తుడని అర్థం అయింది. వీటన్నిటినీ పక్కనపెట్టి కాంతిగారు విరాళం పంపారు. ముందే చెప్పినట్లు మీకు ఎలా ధన్యవాదాలు చెప్పలో తెలియడం లేదండీ.


Expenditure for Girl's Dormitory

2700  - 15.3.14 - stones
2350  - 16.3.14 - JCB rent
960    - 17.3.14 - labor for shaping pits
480    - 18.3.14 - labor for shaping pits
790    - 19.3.14 - labor for shaping pits
14840- 20.3.14 - steel purchage
2350  - 21.3.14 - stones 

3200  - 22.3.14 - labor for rod benders
51800- 25.3.14 - cement

79,470 - Total


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers