విదేశాల్లో ఉంటున్న ఒక బ్లాగర్ జీవనికి విరాళం అందించారు. పేరు బహిర్గతం చేయవద్దు అన్న కోరిక మేరకు వారి పేరు ప్రచురించడం లేదు. వారికి జీవని పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 

on
categories: | edit post

1 Responses to అఙ్ఞాత బ్లాగర్ విరాళం 40,973/-

  1. Anonymous Says:
  2. Hats off to her ! May God bless her and her loved ones

     

Blog Archive

Followers