చాలా పాత బ్లాగర్ తమ కుమారుడు బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా జీవనికి 29,000/- విరాళం అందించారు. వారు విదేశాల్లో ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ బాబు బర్త్ డే జరిపాము. బాబుకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని పిల్లల తరఫున దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాము.  DAILY BALANCE SHEET - AUGUST
BALANCE AS ON 31-7-2012 7,316/-

01-8-12-  Office Asst. salary 1000/- 6,316/-
02-8-12- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 6,616/-
03-8-12- KIRAN 200/- VARAPRASAD 100/- 6,916/-
04-8-12- NARENDRA 1200/- SHAFI 1200/- G.PRABHAKAR 1600/- 10,916/-
05-8-12- MANORANJANI 1200/- NIRMALA DEVI 600/- 12,716/-
06-8-12- DHANUNJAYA 1500/- MEDA PRASAD 1500/- 15,716/-
07-8-12- RAJENDRA MUNICIPAL HIGH SCHOOL STAFF 1300/- 17,016/-
08-8-12- RAJA RAMADEVI 18000/- 35,016/-
09-8-12- SURESH REDDY 300/- PARAMESH 100/-  35,416/-
10-8-12- AMARENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- 35,716/-
11-8-12- RAMSESH 200/- CHANDRA MOHAN REDDY 200/-  36,116/-
12-8-12- SRIHARSHA 200/- RAM MOHAN NAIDU 200/-  36,516/-
13-8-12- GOWRI SHANKAR 1000/- 37,516/-
14-8-12- KUMARA SWAMY REDDY 1000/- 38,516/-
15-8-12- TELUGU BLOGGER 40,973/- 79,489/-
16-8-12- NAGA BHARANA 3000/- 82,489/-
17-8-12- GROCERY, GAS, STATIONERY 53,167 29,322/-
18-8-12- NIL
19-8-12- NIL
20-8-12- NIL
21-8-12- NIL
22-8-12- NIL
23-8-12- NIL
24-8-12- NIL
25-8-12- NIL
26-8-12- NIL
27-8-12- NIL
28-8-12- NIL
29-8-12- NIL
30-8-12- NIL
31-8-12- NIL

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/-

on
categories: | edit post

1 Responses to ఒక బ్లాగర్ కుమారుడి పుట్టిన రోజు వేడుకలు జీవనిలో

  1. ఆ బాబు కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ...మంచి పని

     

Blog Archive

Followers