జీవని హాస్టల్ నిర్మించిన ఊరి పేరు రోటరీపురం అని మీకు తెలుసు. గ్రామస్తులు రోజూ ఎవరో ఒకరు అలా జీవనిలోకి తొంగి చూసిపోతుంటారు. సమకు చేతనైనంతలో బిస్కెట్లు, కూరగాయలు, పళ్ళు ఇచ్చి పోతుంటారు. ఆదివారం రోజున ఒకాయన చికెన్ ఇచ్చివెళ్ళారు. పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేసారు.on
categories: | edit post

3 వ్యాఖ్యలు

 1. Anonymous Says:
 2. Hello

  I appreciate all your efforts helping orphan kids. Posting every donation online improves your credibility and accountability. Thank you so much for doing this for our country.

  Please allow me to share my thoughts to make this as much better effort. It would nice to see each kid as a respectable individual than seeing it as a social service concept. I encourage you to introduce each kid with details like where they came from, their back ground, their current social, civic, mental adaptability.
  - Are they feeling any loneliness?
  - How are they progressing with education and in socialskills.
  - What kind of care you are taking shaping them as educated, social, moral citizens of India.

  Do you need any help from society(from us) in making them well educated, good moral citizens.

  I think your responsibility is much more than just feeding them and giving them shelter.


  Once again Thanks for such a wonderful job you guys doing there.
  Indian.

   
 3. karthik Says:
 4. @Anonymous,

  Please go through the following website and most of things that you mentioned are answered there. Regarding the support jeevani appeals to everyone to come and take part in the humble act.

  http://jeevanianantapur.org/

   
 5. jeevani Says:
 6. @ anonymous

  thanks for your valuable suggestions. I am giving this reply from mobile. I will respond in detail soon after I get net connection.

  @karthik thank you.

   

Blog Archive

Followers