ఈ నెల 12 న జీవని హాస్టల్లోకి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చాము. అదేరోజు పిల్లల మధ్య బర్త్ డే సెలెబ్రేట్ చేస్తామంటూ శ్రీరాం గ్రూప్లో మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్న సమీ ఫోన్ చేసారు.
ఆ విధంగా మొదటి లంచ్ బర్త్ డేతో ప్రారంభం అయింది.
వారు స్పెషల్ మీల్ స్పాన్సర్ చేసారు .
ఫోటో అప్లోడ్ చేయడానికి వచ్చిన ఇబ్బంది వల్ల ఆలస్యంగా ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తున్నాము.
 సమీ కుమారులు  అజ్మల్, అక్మల్ కు ఆలస్యంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.   
 
DAILY BALANCE SHEET - AUGUST
BALANCE AS ON 31-7-2012 7,316/-

01-8-12-  Office Asst. salary 1000/- 6,316/-
02-8-12- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 6,616/-
03-8-12- KIRAN 200/- VARAPRASAD 100/- 6,816/-
04-8-12- NARENDRA 1200/- SHAFI 1200/- G.PRABHAKAR 1600/- 10816/-
05-8-12- MANORANJANI 1200/- NIRMALA DEVI 600/- 12616/-
06-8-12- DHANUNJAYA 1500/- MEDA PRASAD 1500/- 15616/-
07-8-12- RAJENDRA MUNICIPAL HIGH SCHOOL STAFF 1300/- 16916/-
08-8-12- RAJA RAMADEVI 18000/- 34916/-
09-8-12- SURESH REDDY 300/- PARAMESH 100/-  35316/-
10-8-12- AMARENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- 35616/-
11-8-12- RAMSESH 200/- CHANDRA MOHAN REDDY 200/-  36016/-
12-8-12- SRIHARSHA 200/- RAM MOHAN NAIDU 200/-  36416/-
13-8-12- GOWRI SHANKAR 1000/- 37416/-
14-8-12-
15-8-12- 
16-8-12-
17-8-12-
18-8-12- 
19-8-12-
20-8-12- 
21-8-12- 
22-8-12-
23-8-12-
24-8-12-
25-8-12- 
26-8-12-
27-8-12- 
28-8-12-
29-8-12-
30-8-12-
31-8-12- 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers