మున్నంగి చిన కోటిరెడ్డి గారి స్మృత్యర్థం వారి కుమారుడు రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ( చికాగో ) 20వ తేదీన పిల్లలకు స్పెషల్ మీల్ స్పాన్సర్ చేసారు. వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.  

నెట్ సౌకర్యం పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులో  లేకపోవడం  వల్ల ఫోటోలు అప్లోడ్ చేయలేక పోతున్నాము దయచేసి సహకరించగలరు. 

 ధన్యవాదములతో,
జీవని 

DAILY BALANCE SHEET - AUGUST
BALANCE AS ON 31-7-2012 7,316/-

01-8-12-  Office Asst. salary 1000/- 6,316/-
02-8-12- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 6,616/-
03-8-12- KIRAN 200/- VARAPRASAD 100/- 6,816/-
04-8-12- NARENDRA 1200/- SHAFI 1200/- G.PRABHAKAR 1600/- 10816/-
05-8-12- MANORANJANI 1200/- NIRMALA DEVI 600/- 12616/-
06-8-12- DHANUNJAYA 1500/- MEDA PRASAD 1500/- 15616/-
07-8-12- RAJENDRA MUNICIPAL HIGH SCHOOL STAFF 1300/- 16916/-
08-8-12- RAJA RAMADEVI 18000/- 34916/-
09-8-12-
10-8-12-
11-8-12-
12-8-12-
13-8-12-
14-8-12-
15-8-12- 
16-8-12-
17-8-12-
18-8-12- 
19-8-12-
20-8-12- 
21-8-12- 
22-8-12-
23-8-12-
24-8-12-
25-8-12- 
26-8-12-
27-8-12- 
28-8-12-
29-8-12-
30-8-12-
31-8-12- 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers