మిత్రులారా నిజానికి ఈ ఉదయంకల్లా నివేదిక తయారు చేద్దాం అని అనుకున్నాం. మూడు రోజులపాటు జీవని స్వచ్చంద సంస్ఠ , SRIT సమ్యుక్తంగా నిర్వహించిన వరద బాధితుల సహాయ కార్యక్రమాన్ని సమగ్రంగా మీకు తెలియజేస్తాము. మా సభ్యులు నిన్న వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల బిజీగా ఉన్నారు. అందుకే మేము కలవలేకపోయాము. ప్రస్తుతానికి కొన్ని ఫోటోలు ఇందులో ఉంచుతున్నాము గమనించగలరు.on
categories: | edit post

5 వ్యాఖ్యలు

 1. Anonymous Says:
 2. Great job sir.

   
 3. వారానికో నివేదిక సరిపోటుంది. ప్రతీరోజు ఇవ్వాలంటే కష్టమే!!

  You guys are doing good job!!

   
 4. 'Padmarpita' Says:
 5. It's Great!

   
 6. d.tarakesh Says:
 7. very good

   
 8. d.tarakesh Says:
 9. u influenced me.keep it up.

   

Blog Archive

Followers