మిత్రులారా జీవని స్వచ్చంద సంస్థ, శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజి,అనంతపురం, అమెరికా తెలుగు బ్లాగర్లు, తెలుగు మహిళా బ్లాగర్లు, SWIB infra Pvt. Ltd., హైదరాబాద్ సమ్యుక్తంగా వరద బాధితుల సహాయ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము.

చిన్న విన్నపం : సహృదయులైన ఎంతో మంది విరాళం కోసం ముందుకు వస్తున్నారు. మేము పూర్తి స్థాయిలో పని ఒత్తిడిని ఎదుర్కుంటున్నాము. అందువల్ల దాతల పేర్లను అప్డేట్ చేయడంలో ఆలస్యం అవుతోంది. దయచేసి మన్నించండి. అలాగే దాతలు విరాళం పంపే ముందు తర్వాత మమ్మలని సంప్రదించండి. మీ సహకారాన్ని ఆశిస్తూ...

మీ జీవని

INDIAN DONORS


21000 - Sri. SAMBASIVA REDDY, SECRETARY AND CORRESPONDENT, SRIT, ANANTAPUR
21000 - STAFF, SRINIVASA RAMANUJAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ANANTAPUR
17000 - N.S.S., VOLUNTEERS, SRINIVASA RAMANUJAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ATP
20000 - Smt. N.ANITHA, FASHION DESIGNER, RAMNAGAR, ANANTAPUR
15000 - Smt. RADHIKA, TEACHER, ANANTAPUR ( RICE + ESSENTIAL COMMODITIES)
10000 - SRI RAMESH, BUSINESS, DHARMAVARAM, ANANTAPUR ( Di )
07500 - Sri. GOWRI SANKAR, SOFTWARE PROF., BANGALORE
O5000 - PRAMADAVANAM, TELUGU MAHILA BLOGGERS
03000 - MADHURA VANI, BLOGGER, SOFTWARE PROF., GERMANY
01000 - MEDHA, BLOGGER, SOFTWARE PROF., BANGALORE
02000 - VANI, BLOGGER, COMPUTER PROF., VIJAYAWADA
02000 - Sri. D. SREENIVASA REDDY, SUB REGISTRAR, ANANTAPUR RURAL
10000 - Sri. K. RAJAVARDHAN REDDY, SOFTWARE ENGINEER, DELOITTE, U.S.
10000 - Sri. V. ASHOK REDDY, SOFTWARE ENGINEER, U.S.
10116 - Sri. KALYAN SIRIVELLA, SOFTWARE ENGINEER, U.S.
02500 - Sri. G. RAGHAVA REDDY, ENGINEER, PANCHAYATI RAJ DEPT., ANANTAPUR
02000 - Smt. PADMAVATI, HYDERABAD
10000 - Sri. RAVI, SITARA PROJECTS, BANGALORE
02000 - Sri. RATNAKAR, LECTURER, NARAYANA COLLEGE, HYDERABAD
03000 - Sri. RAM MOHAN REDDY, CUSTOMS & CENTRAL EXERCISE, HYDERABAD
00500 - Sri. TIRUMALA REDDY, Rtd. TEACHER, ANANTAPURDONATIONS FROM U.S. BLOGGERS

archana & jayaprakash - Rs. 15000/-
Praveen Kharma - $150
Ashok Chowdary - $50
Bhavana - $100
Buchibabu B. - $20
Bhaskara Rami Reddy - $50
Panipuri - $50
Shashank - $116
Malakpet Rowdy - $100
Anagha (Baby Rowdy) - $25
Manchu Pallaki - $50
Swetha Gunna - $151
Bhaskara Ramaraju - $116
Naveena Gummadi - $100
Nandu - $100
Nishigandha - $100
Anonymous - $50
Venkat Dasika - $50

Ekalingam - $50
RK - $50
Sarat - $50
Padma (Mohanaraagaalu) - $100
Korivi Dayyam (Pramaadavanam) - $100
Janardhan Bonu - 150$ ( Directly to Jeevani )
sri - $116
Rajashekar Cheryala - $50
Ranjit Devadas - $50
Ravi Piriya - $100


what we do?

we went to GUNDREVULA a village of 400 families which is nearly 40 km away from kurnool. WE EXTENDED OUR SUPPORT FOR TOTAL 400 FAMILIES.we provided the following to each of the family.
1) blanket
2) saree
3) dhoti ( panche )
4) towel
5) old cloths
6) rice 10kgs
7) a packing of essential commodities
upma ravva, milk powder, onion. red chilli, chilli powder, dal, soap, detergent soap, tamarind, coffee powder, sugar, salt, oil, bread, rasam, sambar, dhaniya powders, biscuit packet, water, chapati ( newly added)

if we get further funds we extend our support to more families or increase items.

for contributions in india

kindly contact,
jeevani.sv@gmail.com
kathasv@gmail.com
9948271023

from abroad
bharadwaja@yahoo.com


on
categories: | edit post

1 Responses to వరదబాధితులకు విరాళం ఇచ్చినవారు updated

  1. jeevani Says:
  2. వాణి, మేధ గార్లకు... పేరు రాయడంలో జరిగిన పొరపాటుకు చింతిస్తున్నాము, క్షమించండి.

     

Blog Archive

Followers