అమెరికాలో ఉంటున్న శ్రీ గోవర్ధన్ రెడ్డి మరియు శ్రీమతి బిందు గార్లు 2014-15 విద్యా సంవత్సరానికి పిల్లల పాఠ్య పుస్తకాలను స్పాన్సర్ చేసారు. ఇందుకు మిడుతూరు సురేష్ రెడ్డి గారు సహకరించారు. బెంగళూరు ఇన్‌ఫోసిస్‌లో సురేష్ జీవనికి సంబంధించిన అన్ని టెక్నికల్ విషయాలు చూసుకుంటారు. అలాగే ప్రతి నెలా జీవనికి తాను, తన మిత్రుల ద్వారా విరాళం అందిస్తున్నారు. వీరందరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

Expenditure for Girl's Dormitory
MARCH - 2014 - 1,18,870/- 

APRIL - 2014

52050 - 04.4.14 - steel
2400   - 06.4.14 - rod benders labor
3500   - 07.4.14 - labor for mason

2050   - 08.4.14 - labor
5600   - 12.4.14 - centring labor 
25000 - 13.4.14 - sand
4550   - 13.4.14 - labor for mason
1200   - 14.4.14 - labor
5000   - 15.4.14 - sand 
11000 - 19.4.14 - sand filling in basement  
3000   - 20.4.14 - sand

2,34,220 - total

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers