సౌదీ అరేబియాలో ఉంటున్న ప్రణీత్ కుమార్ మల్లెంపూటి ( సాఫ్ట్‌వేర్, టి.సి.ఎస్ ) గారు విరాళం అందించారు. ఇందుకు వారి సోదరి లక్ష్మిగారు సహకరించారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 
Expenditure for Girl's Dormitory
MARCH - 2014 - 1,18,870/- 

APRIL - 2014

52050 - 04.4.14 - steel
2400   - 06.4.14 - rod benders labor
3500   - 07.4.14 - labor for mason

2050   - 08.4.14 - labor
5600   - 12.4.14 - centring labor 
25000 - 13.4.14 - sand
4550   - 13.4.14 - labor for mason
1200   - 14.4.14 - labor
5000   - 15.4.14 - sand 
11000 - 19.4.14 - sand filling in basement  
3000   - 20.4.14 - sand 

2,34,220 - total

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers