రాజరాజేశ్వరి మనోజ్ గారు జీవనికి విరాళం అందించారు. ఇందుకు అట్లూరి భవాని చారిటబుల్ ట్రస్ట్, గుడివాడ వారి ద్వారా విరాళం అందింది. గిరి నర్రా గారు సహకారం అందించారు. వీరందరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు.  


Expenditure for Girl's Dormitory
APRIL - 2014
52050 - 04.4.14 - steel
2400 - 06.4.14 - rod benders labor
3500 - 07.4.14 - labor for mason
1,76,820 - Total

old photos:
on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers